Licens- og brugsbetingelser ”myphotobook DK”

I det følgende finder De licens- og brugsbetingelser for anvendelse og installation af software myphotobook DK. Disse er udgivet gennem myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin. Softwaren er et produkt fra og ejes af: Ip.labs GmbH.

Licensaftale for slutbruger

DISSE BETINGELSER OG GENERELLE RETNINGSLINJER SKILDRER LICENSAFTALEN MELLEM DEM OG OPHAVSMAND OG EJER OG FASTLÆGGER ANVENDELSEN AF SOFTWAREN.

VEJLEDNING TIL BRUGER: DETTE ER EN KONTRAKT. NÅR DE INSTALLERER VORES SOFTWARE, ERKLÆRER DE DEM INDFORSTÅET MED BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE.

Licens

Hermed giver ophavsmand og ejer Dem en licens, som til enhver tid kan tilbagekaldes, og som ikke er eksklusiv, til anvendelse af softwaren. Softwaren og enhver form for dertilhørende ophavsrettigheder, patenter, mærker, varemærker og udviklinger er ophavsmands ejendom og beskyttet af gældende lov. De er ikke berettiget til brug af ejendomsrettighederne, såfremt det ikke er fastlagt i denne aftale. De er ikke berettiget til at ændre, tilbageudvikle, dekompilere, demontere, udsprede, sælge, udlåne eller lease eller foretage nogen som helst anden kommerciel udnyttelse af denne software.

Licenstagers forpligtelser

De accepterer, at De udelukkende må benytte softwaren til bestilling og overførsel af Deres digitale billeder, og overfor os også til forvaltning og bearbejdning af Deres billedfiler på en terminal. De bekræfter hermed, at De er berettiget og autoriseret til at overføre og trykke de af Dem fremsendte billeder.

De accepterer det fulde og eneste ansvar for de overførte data under anvendelse af softwaren. De accepterer, at De ikke anvender softwaren til overførsel af billeder med forbudt pornografisk indhold eller indhold af seksuel art, eller af billeder, der på anden vis er usædelige. De garanterer, at ophavsmand, dennes autoriserede forhandlere eller andre samarbejdspartnere ikke gøres ansvarlige overfor krav, opstået af ovennævnte grunde, og at disse personer kompenseres for alle skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse af denne forpligtelse.

Garantier og ansvar

Ophavsmanden gør sig alle mulige anstrengelser for at sikre, at Deres digitale billeder overføres til os via softwaren.

Softwaren leveres i sin aktuelle stand. Ophavsmand og de involverede underleverandører garanterer hverken, at softwaren lever op til alle Deres krav, eller at den kører uden afbrydelse og fejl.

Ophavsmand er i intet tilfælde ansvarlig for skader, hverken med hensyn til tab af fortjeneste og økonomiske tab eller for indirekte skader, så som tabte eller ødelagte data, tidsplaner, der ikke overholdes, krav fra tredjemand eller andre specielle, hændelige skader eller følgeskader, som opstår ud fra anvendelse eller uhensigtsmæssig anvendelse af softwaren, såfremt der hos ophavsmand ikke foreligger forsætlig eller grov uforsvarlig handling i den forbindelse.

Ophavsmand giver ingen garanti for adgang til eller uafbrudt og/eller fejlfri internetfunktion. Internettet er et åbent netværk, og ophavsmand tager alle mulige skridt for at beskytte Deres data. Ophavsmand kan hverken garantere beskyttelse af Deres digitale billeder, eller at Deres digitale billeder er beskyttet under overførslen, eller at tredjeperson ikke kan få adgang dertil, og til data i Deres bestillinger i øvrigt.

Ophavsmand er ikke ansvarlig for nogen som helst skade på Deres billeddata, forårsaget af Dem eller andre personer eller enheder (inklusiv, men ikke begrænset til, direkte skader eller følgeskader) eller for forandring, ændring af sorteringsrækkefølgen, tab, ødelæggelse, tyveri eller enhver anden form for misbrug af Deres digitale billeder, undtagen hvis der er tale om forsætlighed eller grov forsømmelighed fra ophavsmands side.

Øvrigt

Denne aftale indgås på ubestemt tid og kan af alle parter opsiges til enhver tid. Ved opsigelse af aftalen er De forpligtet til omgående at slette SOFTWAREN fra alle datalagringsmedier, hvor den er gemt, eller destruere selvsamme medier.

Ophavsmand er berettiget til altid at aktualisere disse generelle retningslinjer og betingelser. De accepterer, at De fra det tidspunkt, hvor De modtager meddelelse om en sådan ændring, er bundet af de nye generelle retningslinjer og betingelser.

Gældende lov

Udelukkende tysk lov er den gældende, dog undtaget FN’s internationale købelov.